Pirkanmaan Nuorkauppakamari

Pirkanmaan Nuorkauppakamari (PINKK) on alle 40-vuotiaiden aktiivisten vaikuttajien kansainvälinen johtamis-, oppimis-, ja kehittymisjärjestö. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Nuorkauppakamaritoiminta perustuu tekemällä oppimiseen.

Johanna Lundán valittiin Suomen Nuorkauppakamarit ry:n koulutusjohtajaksi

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsen Johanna Lundán valittiin kansallisessa vaalikokouksessa 14.10. Tampereella Suomen Nuorkauppakamarit ry:n koulutusjohtajaksi vuodelle 2013. Koulutusjohtaja johtaa Suomen Nuorkauppakamareiden koulutustoimintaa ja edistää jäsenistön kehittymismahdollisuuksia muun muassa johtajuuden saralla. Lundán vastaa myös yhdessä projektipäällikön kanssa SM-Debatin järjestämisestä.
 
”Tähänastisen nuorkauppakamari- ja kouluttajaurani kohokohtia ovat olleet koulutustilanteet. Antoisinta on ollut huomata, että omalla työlläni edesautan ja mahdollistan osallistujien kehittymisen ja apukouluttajien kasvamisen sekä järjestön toiminnan paranemisen.”, Lundán tiivistää syitään hakeutua virkaan.
 
Koulutustoiminta ja jäsenten kehittäminen ovat nuorkauppakamareiden erottautumistekijä. ”Järjestömme vaikuttavuus syntyy, kun kehitämme jäsenistömme osaamista ja taitoja yhdessä. Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet auttavat jäseniämme muuttamaan tiedot ja taidot konkreettisiksi teoiksi, joilla kukin voi kehittää omaa toimintaympäristöään, kuten kotikuntaansa tai työyhteisöään.”, kertoo Lundán. Koulutustoiminnan avulla tarjotaan konkreettisia kasvumahdollisuuksia kestävän johtajuuden kehittämiseksi. Onnistuneet osallistumis- ja oppimiskokemukset tuovat lisäarvoa niin osallistujille kuin heidän työantajilleenkin.
 
Johanna on aktiivinen ja arvostettu kouluttaja niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Johannalla on takanaan melkein kymmenvuotinen nuorkauppakamariura, jonka aikana hän on toiminut muun muassa Lempäälän Nuorkauppakamarin puheenjohtajana, Suomen Nuorkauppakamareiden Keskusliitossa kansallisena projektipäällikkönä hoitaen kansainvälisiä asioita ja kouluttanut lukuisissa erilaisissa koulutuksissa.
 
 
Lisätiedot:
Johanna Lundán, johanna (at) lundan.fi, 040 5380 433
Pirkanmaan Nuorkauppakamarin tiedottaja, Sanna Heiskanen, sanna.heiskanen (at) pinkk.fi, 050 374 3581
 
 
Pirkanmaan Nuorkauppakamari
Nuorkauppakamari on alle 40-vuotiaiden kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Nuorkauppakamarit vaikuttavat yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Pirkanmaan Nuorkauppakamari toimii Pirkanmaan alueella, ja siinä on 60 jäsentä ja koejäsentä sekä 43 ainaisjäsentä eli senaattoria. Jäsenet edustavat monipuolisesti Pirkanmaan elinkeinoelämän ja julkisen sektorin nuoria avainhenkilöitä.