Pirkanmaan Nuorkauppakamari

Pirkanmaan Nuorkauppakamari (PINKK) on alle 40-vuotiaiden aktiivisten vaikuttajien kansainvälinen johtamis-, oppimis-, ja kehittymisjärjestö. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Nuorkauppakamaritoiminta perustuu tekemällä oppimiseen.

Kauppakamarin koulutustilaisuus: Eri ikäiset työyhteisössä - ikäjohtaminen, motivoiva palkitseminen, toimivat pelisäännöt (Avoin)

Tiistai, 16. huhtikuu 2013 - 9:0016:00

Kumppanimme Tampereen kauppakamari tarjoaa mielenkiintoisen koulutustilaisuuden aiheesta

ERI-IKÄISET TYÖYHTEISÖSSÄ

– IKÄJOHTAMINEN, MOTIVOIVA PALKITSEMINEN, TOIMIVAT PELISÄÄNNÖT

Tiistaina 16.huhtikuuta 2013
klo 9.00 – 16.00
Sokos Hotel Tammer

klo 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
klo 9.00 Seminaarin avaus

Valmennuksen punaisena lankana on eri-ikäisten huomioiminen organisaatiossa ikäjohtamisen, motivoivan palkitsemisen ja toimivien pelisääntöjen avulla. Ikäjohtamisen osuudessa pohdimme, mitkä asiat ovat kaikille sukupolville tärkeitä, ja mitä eroja niiden välillä mahdollisesti voi olla. Päivän yksi näkökulma aiheeseen on esimiestyö ja sen kehittäminen eri-ikäisten tarpeet huomioiden. Keskustelemme koulutuksen aikana kaikenikäisten erilaisuudesta ja sen hyödyntämisestä työyhteisössä sekä toimenpiteistä, joilla lisätään heidän työviihtyvyyttään. Palkitsemisen osuudessa keskustelemme, miten palkitsemisella voidaan vaikuttaa työmotivaatioon vai voidaanko? Palkitsemisen voi tehdä monin eri keinoin, suurimman painoarvon annamme kuitenkin ei-rahallisille palkitsemisen tavoille. Emme useinkaan tiedosta, että suurimmat tyydytyksen tunteet tulevat juuri näistä! Pelisäännöt työyhteisössä: turhaa sanahelinää vai oivallinen väline toimivaan työyhteisöön? Yhteisesti sovituilla pelisäännöillä poistetaan turhaa napinaa ja selän takana puhumista, mutta niillä helpotetaan myös mm. työnopastusta ja etätyön tekemistä! Helpot laatia mutta miksi niitä ei kuitenkaan tule tehdyksi? Valmennuksessa saadaan hyvä startti pelisääntöjen laatimiseen.

Ikäjohtaminen
  ·  Eri sukupolvet työelämässä
   - mitä eri sukupolvet odottavat työelämältä
   - tyypillisimmät ongelmat
  ·  Eri-ikäisten yhteistyön lisäämisen keinoja
  ·  Eri-ikäisyydestä kumpuavan erilaisuuden hyödyntäminen työyhteisössä
  ·  Keinoja lisätä kaikenikäisten työviihtyvyyttä

Palkitseminen
  ·  Mitä palkitseminen on?
  ·  Voiko palkitsemisella motivoida?
  ·  Palkitsemisen perusteet
  ·  Kokonaispalkitseminen ja eri-ikäiset osaajat
  ·  Aineeton palkitseminen – aineellinen palkitseminen
  ·  Välittömät palkkiot – pidemmän tähtäimen palkkiot

Pelisäännöt työpaikalla
  ·  Mitä pelisäännöillä tavoitellaan?
  ·  Miten pelisäännöt liittyvät perehdyttämiseen ja työhönopastukseen?
  ·  Uudet/jo kauan talossa olleet työntekijät ja pelisäännöt
  ·  Yleisimmät aihepiirit, joista pelisääntöjä tehdään
  ·  Miten pelisääntöjen luonti tapahtuu käytännössä?


klo 12.00 Lounas
klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Asiantuntijana toimitusjohtaja Leena Manninen, New Focus Oy.

Jäsenhinta 290 euroa (+ alv), normaalihinta 580 euroa (+ alv). PINKKiläisenä saat koulutuksen hintaan 290e (+alv).
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeisistä peruutuksista veloitamme hinnasta 50 %.

Voit ilmoittautua koulutukseen täällä