Projektit

Haluatko kehittää itseäsi johtajana, tiimipelurina, myyjänä tai kenties tiedottamisen saralla, vai pidätkö ennemmin numeroista ja haluat hoitaa projektin taloutta? Hae projektipäälliköksi tai mukaan projektitiimeihin! 

Toteutamme vuosittain useita yhteiskunnallisia projekteja ja tapahtumaprojekteja. Osa projekteista on ns. vakiintuneita perinneprojekteja, mutta projektikantaa kehitetään aktiivisesti jäsenistön ideoiden ja kiinnostuksen perusteella. Jos mielessäsi muhii aihe, johon liittyen haluaisit rakentaa uudenlaisen projektin, ota yhteyttä hallituksen COM:iin.

Vuosittaiset kärkiprojektit valitaan yhdessä jäsenistön kanssa. Kärkiprojektien lisäksi vuoden aikana voidaan toteuttaa myös muita projekteja. Projektipäällikkö- ja tiimihaut toteutetaan lähtökohtaisesti keskitetysti kerran keväällä ja kerran syksyllä. Hauista tiedotetaan Pirkanmaan nuorkauppakamarin facebook-ryhmässä.

Projektien toteutuksessa noudatetaan projektikäsikirjan ohjeistusta. Projektista laaditaan (ennen toteutusta) projektisuunnitelma ja (jälkeen toteutuksen) loppuraportti, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy kokouksessaan. Projektikäsikirja tullaan päivittämään lähivuosina. Päivityksen yhteydessä tullaan arvioimaan, tarvitaanko nykyisen projektimallin rinnalle lisäksi kevyempi, pop up -projektimalli. 

Tutustu jo toteutettuihin projekteihin ja toteutusta odottaviin projekti-ideoihin! 

 • Meidän menestyjät
 • Lastenvaalit
 • Nuorten taloustaidot
 • Kirje sinulle
 • Sano ei huumeille
 • Hävikkiprojekti
 • PINKK intra-projekti
 • World Cleanup Day
 • Pä1vä Johtajana
 • Joulupuu
 • Lautapeliprojektit
 • Karttaprojekti
 • Twinning-vierailu
 • PINKK-Bussi
 • Vuosijuhla
 • Kyrösjärvi-kokkarit
 • BBQ / Kesän lopettajaiset
 • PINKKPONKK
 • PINKK Road Trip / Glögit

Meidän menestyjät

Vuonna 2021 järjestimme kansallisen Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun yhteyteen Meidän menestyjät -tapahtuman (20.5.). Keskustelutilaisuudessa eri aloilla menestyneet nuoret pöyhivät käsityksiä menestyksestä ensin verkkoon striimatussa paneelikeskustelussa ja sitten virtuaalisissa ryhmähuoneissa yleisön kanssa. Tavoitteena oli avartaa käsityksiä siitä, mitä menestyminen oikeastaan on ja mitä se vaatii. Viidestä panelististamme kolme nimettiin kansallisen Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun TOP 10:iin ja näistä kolmesta yksi (Laura Koivusalo) voitti kansallisen kilpailun ja edustaa siten Suomea ensi vuonna maailmantasoisessa JCI TOYP -kilpailussa.  

Tapahtumaan osallistui noin 60 osallistujaa eri kamareista ja kamaritoiminnan ulkopuolelta. Konsepti todettiin toimivaksi; tämäntyyppiselle tapahtumalle on kysyntää. Tavoitteena on päästä tulevaisuudessa tekemään tapahtumasta myös liveversio, kasvattaa kumppaniyhteistyötä ja rakentaa tprojektista lippulaiva Pirkanmaan nuorkauppakamarille.  

Lisätietoja: https://jcipirkanmaa.fi/2021/06/05/menestys-ei-ehka-olekaan-sita-etta-on-paras-sanovat-nuoret-vaikuttajat/  

Lastenvaalit

Suomessa äänestysikäraja on 18, mutta vaalit eivät silti ole vain aikuisten juttu. Vuonna 2021 osallistuimme kansalliselle tasolle levinneeseen projektiin kuntavaalien yhteydessä. Tavoitteena oli tukea lasten demokratiakasvatusta eli avata lapsille käytännössä, mitä äänestäminen oikeastaan on ja miksi se on tärkeää. Olimme myös mukana levittämässä sanaa vaaleista Tampereen ympäryskunnissa ja vastaanotto kouluissa oli erittäin innostunut.  

Tammikuussa 2022 pidetään aluevaalit, joissa projekti olisi mahdollista toteuttaa. Kyseessä on valmis konsepti, minkä vuoksi projektin voi polkaista pystyyn hyvin nopealla ja kevyellä mutta silti vaikuttavalla toteutuksella. 

Nuorten taloustaidot 

Pirkanmaan nuorkauppakamarista lähtöisin olevan, muihin kamareihin skaalautuneen Nuorten taloustaidot -projektin tavoitteena on kehittää nuorten talousosaamista ja näin ennaltaehkäistä esimerkiksi liiallista velkaantumista tai taloudellista syrjäytymistä. Projekti innostaa ja motivoi nuoria olemaan aktiivisia vaikuttajia oman talouden hallinnassa ja suunnittelussa.  Projekti on toteutettu kiertueena, jossa pinkkiläiset kiersivät paikallisia kouluja ja vetivät nuorille innostavan esityksen aiheesta. Materiaalit ovat uudelleenkäytettävissä. Konseptissa on vahvaa kehityspotentiaalia isompaan toteutukseen, yhdessä kumppaneiden kanssa.   

Vuonna 2022 Nuorten taloustaidot järjestetään kansallisena projektina. Paikalliskamareilla on mahdollisuus tehdä oma toteutus, johon saa tukea kansalliselta tasolta. Keskusliitto tiedottaa myöhemmin tästä lisää. Projektilla on potentiaalia saavuttaa kansallista medianäkyvyyttä. 

Kirje sinulle 

Haluatko olla mukana projektissa, jossa teemme paljon hyvää ja tuotamme positiivia vaikutuksia yhteiskuntaamme? Kirje sinulle -projektissa osallistetaan peruskouluikäisiä lapsia kirjoittamaan käsin kirjeitä, joita jaetaan mm. vanhusten palvelutaloihin. Projekti aktivoi koululaisia ja ylläpitää käsinkirjoittamisen jaloa taitoa. Yksinäiset, syrjäytymisuhassa elävät sekä vanhukset saavat iloa arkeensa. 

Projektia ei ole aiemmin toteutettu, eli projekti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä jotain täysin uutta. Projekti olisi todennäköisesti kevyt toteuttaa ja sopii siten yhdistettäväksi kiireisempäänkin arkeen. Projekti voisi sopia erityisesti myös koejäsenprojektiksi.

Sano ei huumeille

Nuorten päihteidenkäyttö on kasvanut huolestuttavasti erityisesti Pirkanmaan alueella. Projektin tavoitteena on toteuttaa yläkoulu- ja lukioikäisille vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä yhdessä julkisen sektorin, liike-elämän ja yhdistyskentän kanssa. Projektia ei ole aiemmin toteutettu, eli projekti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä jotain täysin uutta. Projektilla on potentiaalia saavuttaa paikallista medianäkyvyyttä. 

Hävikkiprojekti

Projektin ajatuksena on koota kokkisota-joukkueet, jotka kokkaavat lahjoitetusta ruoasta annoksia/menun. Kilpailussa nimekkäät kokit ovat tuomaroimassa ja kyseisen kokkisodan ympärille kootaan informatiivinen ja toiminnallinen päivä vierailijoille (kuluttajille). Joukkueet valikoidaan hakemuksien perusteella. Tapahtumasta pyritään saamaan suuri ja näyttävä isoilla yhteistyökumppanuuksilla sekä mainonnalla. Projektia ei ole aiemmin toteutettu, eli projekti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä jotain täysin uutta. 

PINKK intra –projekti  

Pirkanmaan nuorkauppakamarilla on aiemmin ollut käytössä erillinen intra, jossa on nykyiselläänkin paljon materiaalia, mm. vanhoja projektisuunnitelmia. Intran asiakirjat tulisi käydä läpi sillä silmällä, mitä on hyödyllistä säilyttää ja minkä voi tuhota. Säilytettävät materiaalit tulisi siirtää teamsiin. Ennen siirtoa, teamsin asiakirjarakenne tulisi miettiä loogiseksi. 

Projekti voisi soveltua erityisesti koejäsenprojektiksi, sillä projektin myötä tiimiläiset pääsevät tutustumaan siirrettävien dokumenttien kautta PINKK:n aiempaan toimintaan ja oppivat teamsin käyttöä. Projektissa tulee olemaan mukana hallituksen sihteeri (SECY), mutta projektipäällikkönä voi toimia myös muu henkilö. 

World Cleanup Day

World Cleanup Day on maailmanlaajuinen yhden päivän kestävä ympäristön siivoustempaus – siis siivoustalkoopäivä. Tapahtumaa toteuttavat useat eri tahot omina tempauksinaan. Tavoitteena on lisätä ihmisten motivaatiota huolehtia ympäristön puhtaudesta ja hyvinvoinnista ja esittää helppoja tapoja toimia sen eteen. 

Projekti on tehty meillä neljänä vuonna, joten valmis konsepti sekä materiaalia suunnittelun ja toteutuksen tueksi löytyy. Vuonna 2021 World Cleanup Day järjestettiin matalan kynnyksen POP UP -tapahtumana Ikaalisissa yhteistyössä paikallisen asukasyhdistyksen kanssa. Tapahtuma voitti NRJ:n palkinnon ja saavutti näkyvyyttä kansallisessa radiomediassa. Tässä siis hyvä esimerkki projektista, joka taipuu isompaan ja pienempään toteutukseen. 

Lisätietoja: https://www.worldcleanupday.org

Pä1vä Johtajana

Suomen Nuorkauppakamarit järjestävät vuosittain kansallisen Vuoden Nuori Johtaja -kilpailun yhteydessä Pä1vä Johtajana –tempauksia ympäri Suomea. Tempauksessa yritysten ja muiden organisaatioiden johtajat ottavat yhden tai useamman 17–20 -vuotiaan nuoren tutustumaan työtehtäviinsä työpäivän ajaksi. Tempauksien tarkoituksena on tarjota nuorille tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan. Nuoret oppivat, mitä johtaminen on käytännön tasolla. Lisäksi tavoitteena on antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään. Tempauksen ympärille voi rakentaa myös muuta toimintaa. 

Tempauksia on järjestetty jo vuodesta 2013. Vuonna 2022 Pä1vä Johtajana järjestetään kansallisena projektina. Paikalliskamareilla on mahdollisuus tehdä oma paikallinen toteutus, johon saa tukea kansalliselta tasolta. Tarkoituksena on, että toteutus starttaa maaliskuussa järjestettävällä Tulevaisuuspäivällä ja varsinaiset tempaukset järjestetään syksyllä. Keskusliitto tiedottaa myöhemmin tästä lisää. 

Joulupuu

Joulupuu-keräyksen ja hyväsydämisten ihmisten avulla kerätään vuosittain valtava määrä joululahjoja lapsille, jotka ovat lastensuojelun piirissä, huostaan otettuna, sijaisperheessä, lastenkodissa tai muutoin perhetilanteen vuoksi haastavassa tilanteessa. Keräys järjestetään vuosittain eri puolella Suomea. 

Jo useita vuosia järjestetty Joulupuu sai marraskuussa 2020 oman yhdistyksensä, Joulupuu ry:n. Joulupuu ry:n visiona on olla Suomen vaikuttavimman ja kattavimman joululahjakeräyksen koordinoija ja herättää yhteiskunnallista keskustelua lapsiperheköyhyydestä sekä nuorten haasteista itsenäistymisvaiheessa. Paikallisnuorkauppakamarit voivat järjestää oman paikallisen toteutuksensa, jonka tekemiseen tukea saa Joulupuu ry:ltä. 

Lautapeliprojektit

Pirkanmaan nuorkauppakamari on toteuttanut kaksi lautapeliprojektia; Ylöjärven Pohatta (2019) ja Lautapeli Pirkkala (2021). Lautapeliprojektissa suunnitellaan Monopoli-tyyppinen lautapeli, jonka ruudut myydään paikallisille yrityksille ja toimijoille näkyvyydeksi. Lautapeli toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä paikallisen kunnan kanssa.

Karttaprojekti 

Ikaalisissa pyöritettävässä karttaprojektissa mainospaikkoja myydään paikkakunnan yrittäjille seudun info-karttaan. Kartta jaetaan eri foorumeilla mainostavien yritysten näkyvyyden parantamiseksi sekä seudulla asuvien tai vierailevien ihmisten palvelemiseksi. Karttaprojektilla on pitkät perinteet; se on saanut alkunsa jo 1980-luvun loppupuolella Kyrösjärven seudun JC:iden toimesta. Kartta on Ikaalisissa odotettu, tunnettu ja tämän johdosta valmista sapluunaa on helppo myydä. Nykyisin projektin pyörittäminen ei vaadi isoa tiimiä ympärilleen. Kaupunki on aktiivisesti projektissa mukana ja tarjoaa käyttöön karttapohjan. Kartalla on suuri merkitys kaupungin asukasmarkkinoinnissa, tonttikaupoissa ja mökkiläisten palvelemisessa. Projektin kumppanina on paikallinen toimija, entinen JC Simo Eloranta Painotalo Eloranta Oy:sta. Karttaa painetaan 14 000 kappaletta. 

Karttaprojekti on viime vuosina toteutettu joka toinen vuosi, tarkoittaen että seuraavan kerran projekti toteutettaneen 2023. 

Twinning-vierailu 

Pirkanmaan nuorkauppakamari on tehnyt twinning-sopimuksen kahden muun kamarin kanssa. Alkusyksystä 2022 puolalaiset ja saksalaiset ystävämme tulevat vierailulle Tampereelle (olettaen, että maailmantilanne sallii matkustamisen). Tulemme järjestämään heille ja pinkkiläisille huikeaa ohjelmaa ja kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia. Lähde mukaan projektiin varmistamaan, että vierailusta tulee unohtumaton! 

PINKK-Bussi  

Kun nuorkauppakamarikokous kutsuu, paras kyyti on rento, naurava, laulava yhteiskyyti. Uskallamme väittää, että PINKK-Bussi on ollut ainutlaatuinen ilmiö kamarigenressä! Pinkkiläisille ja muille kamarilaisille tarkoitetun menopaluu-bussikyydin legendaarisista matkoista arpalippuineen ja ohjelmineen on nauttinut satoja kamarilaisia. Nyt Pirkanmaan nuorkauppakamarilla on ainutlaatuinen tilaisuus järjestää PINKK-Bussi tuottoprojektina yksinoikeudella vuoden 2022 laivakokoukseen. 

Vuosijuhla  

Vuosittain järjestettävää vuosijuhlaa voidaan kuvailla Pirkanmaan nuorkauppakamarin tärkeimmäksi tapahtumaksi. Perinteisesti juhlissa palkitaan vuoden tekijöitä, pinssitetään vuoden hallitus ja uusi puheenjohtaja saa käädyt. Vuosijuhlaan laitetaan ykköset niskaan ja suunnataan nauttimaan hyvästä ruuasta, ohjelmasta, musiikista ja ennen kaikkea seurasta. Vuosijuhlaa vietetään vuonna 2022 jo tammikuun 15. Päivänä. 

Kyrösjärvi-kokkarit

Kyrösjärvi-kokkarit on lähemmäs kolmekymmentä vuotta vanha, perinteinen seurapiiritapahtuma Ikaalisten, Hämeenkyrön, Parkanon, Kankaanpään sekä Ylöjärven alueella. Tapahtuman järjestää Pirkanmaan Nuorkauppakamari yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Perinteisesti alkuillasta osallistujat on kutsuttu viettämään iltaa nuorkauppakamarilaisten luo eri puolille Pirkanmaata yhteisen ajanvieton sekä verkostoitumisen merkeissä. Tämän jälkeen juhlaväki on kuljetettu yhteiskyydein Ikaalisten Kylpylään, jossa ohjelmaa on järjestetty koko illaksi. 

BBQ / Kesän lopettajaiset

BBQ / Kesän lopettajaiset on rento loppukesän juhla, jonka tarkoituksena on koota jäsenistö yhteen verkostoitumaan ja juhlistamaan loppuvaa kesää. Juhlat sisältävät erinomaista ruokaa, kylmiä juomia ja tietenkin iloista juhlatunnelmaa. Vuonna 2020 juhlittiin villin lännen tunnelmissa ja 2021 Platform 6:n tiloissa startup-pöhinään tutustuen. Kuka tietää, millä teemalla juhlaa vietetään vuonna 2022? 

PINKKPONKK   

PinkkPonkk on hyvän mielen kisailutapahtuma Pirkanmaan ja Porin nuorkauppakamarien jäsenille. Jokakesäinen kamarien välinen kisailutapahtuma nostattaa tiimihenkeä unohtamatta erinomaista mahdollisuutta verkostoitua naapurikamarin jäsenistön kanssa.  Vuonna 2022 järjestämisvuorossa on Porin nuorkauppakamari, joten mukaan tarvitaankin ainoastaan roimasti PINKK-taisteluhenkeä. 

PINKK Road Trip / Glögit

Pinkk Road Trip -bussi kuljettaa kamarilaiset Pirkanmaan Nuorkauppakamarin toiminta-alueen kuntiin. Kunnat ja yhteistyökumppanit tulevat reissulla jokaiselle tutuksi. Luvassa on muun muassa yhteishenkeä kohottavaa matkaohjelmaa ja tutustumist pirkanmaalaisiin yrityksiin. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös vuosittaiset Pinkkin glögit, jatkoja unohtamatta.