Onko strategia ikinä valmis?

Syyskuun lopussa vedimme strategiaryhmän kanssa yhteen puolen vuoden aikana tehtyä työtä. Keväällä työ alkoi analysoimalla alkutilannetta ja ympäristöä, jatkui kesällä miettimällä tarkoitusta ja päämäärää ja luoden tavoitteita ja strategioita millä niihin päästään. Syksyn koittaessa mittarit ja toimenpiteet olivat mielessä. Kaikki tämä on nyt kirjattu ylös. Tässäkö tämä on? Onko strategia nyt valmis?

Tässä kohtaa on pakko palata kevään lainaukseen Sarasvuolta: “Strategia ei ole suunnitelma, se on tapa johtaa voittavaa tekemistä”. – Strategia on siis verbi! Tämä meidän upean strategiaryhmän tekemä työ tulee toivottavasti ohjaamaan tulevien vuosien hallituksia heidän tekemisissään ja auttaa tulevia puheenjohtajia johtamaan tekemistä. Tavoitteet on asetettu vuoteen 2017 ja jokaisena vuonna on tehtävä strategisia valintoja, jotta niihin päästään. Toimintaa on mitattava säännöllisesti ja suuntaa korjattava tarvittaessa. On opeteltava sanomaan EI, tekemään valintoja ja priorisoimaan. On löydyttävä rohkeutta ja selkärankaa.

Keskusliiton tarjoama strategiatyökalu toimii. Aluksi tuntuu, että miten tästä voi tulla mitään järkevää, on liian paljon asioita käsiteltävänä. Prosessin keskivaiheilla voi tulla olo, että olemme liian kaukana todellisuudesta, puhumme asioista teoriassa, liian korkealentoisesti. Mutta lopputulos osoittaa, että käymällä läpi kaikki vaiheet, saadaan aikaan konkreettisia suunnitelmia, ajatuksia, ideoita, mittareita ja toimenpiteitä, joita voidaan viedä suoraan käytäntöön. Prosessissa oleellisessa roolissa on myös kouluttaja. Meillä oli valtaisa kunnia saada Ulla Vilkman alueen B aluekoulutuspäällikkö viemään prosessia kanssamme eteenpäin. Ilman Ullan panosta emme olisi tässä. Ulkopuolinen ammattilainen osaa esittää oikeita kysymyksiä, herättää keskustelua ja johdattaa keskustelua eteenpäin.

Oppiminen ja kehittyminen on nuorkauppakamaritoiminnan keskiössä, strategiatyö on ollut myös iso opin paikka. Me strategiaryhmässä olemme oppineet valtavasti, viimeisessä tapaamisessamme jokainen kertoi omat tärkeimmät oppinsa. On opittu itse strategian tekemisestä, oman kamarimme toiminnasta, Pirkanmaasta toimintaympäristönä ja varmasti myös jokainen löysi itsestään uusia puolia prosessin aikana.
 

Nyt kaikki on kiinni siitä, kuinka hyvin osaamme välittää tehdyn työn eteenpäin. Teimme strategiaryhmässä “Tärkeimmät nostot vuodelle 2014” -yhteenvedon, millä haluamme ohjata ensimmäisiä valintoja. Onneksi strategiaa on ollut mukana tekemässä ensi vuoden ja tulevaisuuden tekijöitä, jotka ovat tekemässä niitä strategian mukaisia päätöksiä jatkossa. Eilen valittu vuoden 2014 hallitus tulee olemaan avainroolissa. Onko sillä rohkeutta ja tahtoa lähteä muuttamaan toimintaa ja tekemään vaikeitakin päätöksiä, jotka kantavat hedelmää kenties vasta muutaman vuoden jälkeen.

Strategiaryhmän puolesta,

Sanna Heiskanen
Varapuheenjohtaja 2013
Pirkanmaan Nuorkauppakamari