Six steps: PINKK Strategy, part II

PINKK on kylä

PINKK:n strategiaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran pari viikkoa sitten ennakkotehtäviä tekemään. Ennakkotehtävissä oli kolme teemaa käsiteltävinä: arvot, muutosvoimat ja strateginen profiili. Kamarituelta tuli näihin vähän ohjeistusta, mutta varsinkin muutosvoimien osalta jäi sellainen olo, että tehtiinköhän me sitä mitä piti ja oikealla tavalla…onneksi saimme lisäapuja kouluttaja-Ullalta vielä tällä viikolla.

Tapaamisen aluksi pyysin kaikkia kertomaan miksi he ovat mukana strategiaryhmässä. Vastauksista tuli vahvasti sellainen olo, että porukka oikeasti haluaa miettiä PINKK:n strategiaa ja intoa riittää! Tästä kertoo myös koko illan kestänyt aktiivinen keskustelu ja ideointi, jota jouduin välillä stoppaamaan, jotta ehdittiin tekemään kaikki tehtävät neljän tunnin aikana.

Tässäpä meidän porukan mietteitä, nämä siis työn alla, joten hioutumista tapahtuu.

Arvoista

Arvot ovat pohja mille toiminta ja strategia rakentuu. Mihin me uskomme? Tutkailimme asiaa ensin Creedin pohjalta, joka kuvastaa koko JC-maailman arvoja. Allekirjoitammeko me ne? Suurimman osan kyllä, vaikkakin hieman muokaten ja omin sanoin sanoen. Mitkä “arvot” oikeasti näkyvät meidän tämän hetken toiminnassa? Keskustelun tuloksena kirjasimme näin:

Kylä

Kylä on avoin yhteisö, missä jokaisella on oma persoonallinen tehtävänsä, kaveria autetaan eteenpäin, apua pyydetään ja annetaan, suhteilla ja verkostoilla on merkitystä ja niitä arvostetaan. Kylässä ihminen kokee olevansa osa jotain suurempaa, osa yhteenkuuluvaa porukkaa jonka tekemisellä on merkitystä. Kylä on kuin perhe, ihmisillä on siellä roolit ja jokainen sekä antaa että saa, vastavuoroisesti. Kylässä tutustut uusiin ihmisiin, saat ystäviä ja kontakteja ja kehität uusia taitoja tai pidät yllä vanhoja.

Vastuunkanto
Jokainen on vastuussa itsestään ja muista sekä siitä, mitä lupaa tehdä. Ihmisiin luotetaan. Jokainen on tärkeä. Sitoudumme yhteiseen tekemiseen. Kannamme vastuuta myös yhteiskunnasta. Luottamus muihin ja yhteisiin tavoitteisiin tukee kestävän kehityksen toteutumista.

Ilo
Muista pysähtyä ja nauraa! Ilolla ja intohimoisesti tehden.

Rohkeus
Kokeilemme rohkeasti uutta, uskallamme yrittää. Uskallamme myös pyytää ajoissa apua yhteiseen päämäärään päästäksemme. Uskallamme kysyä, kommentoida, pysähtyä ja lähteä liikkeelle.

Matka
Määränpäähän on aina monia polkuja, matka on yhtä arvokas kuin päämäärä. Olemme avarakatseisia ja kansainvälisiä. Matkan varrella opimme muilta ja jaamme tietoa avoimesti. Kuljemme eteenpäin, emme jää menneisyyteen. Tunnistamme, että kyläläisten matkanteko ja tavoitteet ovat riippuvaisia kaikkien panoksesta.

Yhteisöllisyys
Kukaan ei ole toista tärkeämpi vaan olemme tekemisiemme ja asenteidemme summa. Yhteisön (suurin) voimavara on yhdessä tekeminen, jäsentensä kokemuksia, tietoja ja taitoja hyödyntäen.

Muutosvoimista

Menestyminen luodaan ulkoa-sisäänpäin -ajattelulla ja sillä, että ymmärretään, mitä muutokset yhteiskunnassa kamarille merkitsevät. Mitä meidän toiminta-alueella tapahtuu nyt tai on tapahtumassa? Mistä yhteiskunnallisista asioista nyt puhutaan? Onko jotain isoja muutoksia tulossa? Totesimme heti alkuun, että meidän laaja alueemme tuo tähän haasteita. Puhuttiin kasvukeskuksesta, ratikasta, tunnelista, “lähi”-ajattelusta, eettisyyden korostumisesta, energiantuotannosta, kansainvälisistä hankkeista alueellamme, palvelurakenneuudistuksesta ja monesta muusta asiasta. Muutosvoimien käsittely on vielä kesken, strategiapäivän aluksi näistä puhutaan vielä lisää.

Yleisinä muutosvoimina eli megatrendeinä pidetään (kamarituen materiaalista lainattua):
1. Yhteisöllisyys kaikessa toiminnassa
2. Yrittäjyyden merkitys
3. JC- ikäluokkien pienentyminen
4. Y-sukupolven esiinmarssi
5. Kansainvälinen liiketoiminta

Strategisesta profiilista

Lopuksi mietimme strategista profiilia, eli asioita joita meidän kamarin pitäisi lisätä, luoda, säilyttää, vähentää ja lopettaa. Nämä listat paisuivatkin valtaviksi, ideoita ja ajatuksia oli paljon! Tässä poimittu tärkeimpiä:

Luo
·    pysyviä kontakteja alueemme kuntiin, järjestöihin, yhteisöihin, oppilaitoksiin
·    ylivuotisia toimintatapoja
·    dokumentointi: projekteista, viroista, parhaista käytännöistä, user guides
·    ansaintalogiikat, mahdollisuuksia tehdä rahaa kamarille
·    valtakunnallinen rahaprojekti
·    “jäsenyyspolku”: putki koulutuksista ja suorituksista, joita tehtävä ennen valintaa (esim. projektikoulutus, kuinka haen virkoihin -koulutus, hallituksen kuunteluoppilas, blogikirjoitus)
·    valmistautumiskausi hallitukseen valituille
·    koejäsenprojektit

Lisää
·    näkyvyyttä
·    tasalaatuisuutta tekemiseen ja viestintään (perinteensiirto)
·    yhteiskunnallista vaikuttamista
·    koulutuksia johtamisesta ja projektinhallinnasta
·    “halua” olla aktiivinen jäsen
·    hallitus- ja projektitoiminnan läpinäkyvyyttä
·    asioiden, käsitteiden ja prosessien avoimuutta
·    ajoissa toimimista
·    jäseniä, varsinkin miehiä
·    seurantaa, olemmeko pysyneet tavoitteissa, kesken vuoden
·    tapahtumia Tampereen ulkopuolella
·    vastuun jakamista

Säilytä
·    nauru, ilo ja PINKK-spirit
·    lähestyttävyys
·    viestinnän palkittu taso
·    alue- ja kansallisen tason tekijät
·    korkea osallistumismäärä alueen ja kansallisissa tapahtumissa
·    monimuotoisuus
·    uteliaisuus
·    heittäytymiskyky
·    inhimillisyys
·    yhdessä oppiminen ja opastaminen
·    perinteistä parhaat

Vähennä
·    nukkuvia jäseniä
·    lyhenteillä puhumista ja kirjoittamista
·    säläprojekteja ja -tapahtumia
·    tapahtumia Tampereella
·    joustamattomuutta

Poista
·    epätasapuolinen työnjako
·    menneisyyden varjossa roikkuminen
·    “pakkotehdä” -projektit ja asiat
·    kaikki turha joutokäynti hallinnosta ja toimintatavoista

Tähän väliin täytyy hehkuttaa ja kiittää, ryhmällä on mielestäni upea henki päällä! Iso kiitos siis jo nyt kaikille: Anni, Ellimaija, Jaana, Jenni, Jyrki, Katja, Sina ja Tommi! Uskon, että tällä porukalla tullaan tekemään loistava strategia! Työtä jatkamme kamarin strategiapäivässä 4.5. kouluttaja-Ullan johdolla.

Lopuksi linkkivinkki Sarasvuon kirjoitukseen, kiitos viime vuoden puheenjohtaja Juhalle linkin jakamisesta.

Herättääko ajatuksia? Minuun kolahti ajatus siitä että strategia on verbi: “Strategia ei ole suunnitelma, se on tapa johtaa voittavaa tekemistä”.

 

Sanna Heiskanen
Varapuheenjohtaja 2013