Täytyy tehdä ite! Videokisa-projekti

Videokilpailu esimerkkinä kamarin omasta projektista

Me tehtiin se jee jee! Kunniavieraamme, Tampereen Irjalan ja Lempäälän Pikku-Kuusiksen lapset intoutuivat leikkiin.

Kevätkesäisenä perjantaina 17.5.2013 vietettiin Minun Pirkanmaani -videokilpailun päätöstilaisuutta Lempäälän Ideaparkissa kokoustiloissa. Tiimiläinen Jenni Ahlstedt leikitti tilaisuuden aluksi lapsia muokkaamallaan tutulla leijonanmetsästys-laululla näin:

Videoo mä metsästän / tahdon saada parhaan / enkä pelkää ollenkaan / eessä kameran. / Kuvassa on Pirkanmaa / kotiseutu Pirkanmaa! / Täytyy olla juoni / käsikirjoituskin / kuka kuvaa, äänittää? / Hyppii, pomppii, näyttelee? / Täytyy tehdä ite! / Kuvataan! / Äänitetään! / Hypitään! / Pompitaan! / Istutaan paikoilleen!

Mikä videokilpailu?!

Tarve synnytti idean

Nuorkauppakamaritoiminta on sisällöltään monipuolista ja muodoltaan projektiluontoista. Toimintamme yksi tarkoitus on kehittyä yksilöinä ja ryhminä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, verkostoitumiseen ja parempaan johtajuuteen. Johtamisen, projektijohtamisen ja tiimien tekijät vaihtuvat vuodesta toiseen. Hallituksessakin toteutus on vuosi per virka. Koko jäsenistöllämme on mahdollisuus ehdottaa tehtäväksi sellaisia asioita, joita kokevat tärkeiksi ja omalle kamarille sopiviksi. Yksi esimerkki tällaisestä tekemisestä on Minun Pirkanmaani -videokilpailu, joka alkoi poikkeuksellisesti jo viime vuoden puolella.

Kerron hiukan taustoja projektin synnystä aina päätöstilaisuuteen saakka omasta näkökulmastani.

Idea kilpailusta syntyi kansainvälisyyslohkon johtajan pestissä toimiessani, alkuvuonna 2012. Kansainvälisen yhteyden synnyttäminen kamarien kesken on luonnollinen osa kansainvälistä Junior Chamber International -järjestöämme. Rajat ylittävän toiminnan muoto on twinning, ystäväkamaritoiminta. Nuorena, useasta pienemmästä kamarista yhdistyneenä ei PINKK:llä ollut vakiintuneita kontakteja ulkomaille. Etsin visuaalista materiaalia, jota voisin toimittaa sähköpostitse meistä kiinnostuneille ulkomaisille JC-kamareille kertomaan alueestamme, Tampere Regionista, monimuotoisesta Pirkanmaasta. Ajatus kiteytyi päiväkoti- ja alakouluikäisten lasten videokisasta, jossa lapset pääsisivät kuvaamaan arkea, juhlaa, leikkejä, kotikuntansa maisemia ja mitä ikinä keksisivätkään. Hieno aikuisten ja lasten yhdessätekemisen mahdollisuus!

Kamari-ikäiset ovat juurikin näiden lasten vanhempia, 25-40-vuotiaita. Kun sana kisasta kiirisi koulujen ja päiväkotien kautta perheisiin, kasvaisivat myös tunnettuutemme ja kiinnostus tätä aikuisten harrastusta kohtaan. Juttelin ideasta Tredean viestintäpäällikkö Sari Mäkelän kanssa ja ensimmäinen kumppani oli mukana.

Lopullinen idea muotoutui

Idea hyväksyttiin hallituksessa. Projektipäällikkö valittiin, hän sai toimeksiannon minulta ja hän alkoi työnsä – pohjana tekemänsä, hyväksytty projektisuunnitelma. Ensi kertaa järjestettävässä Minun Pirkanmaani -videokilpailussa pirkanmaalaiset päiväkoti- ja alakouluikäiset lapset pääsevät kuvaamaan kotiseutuaan heille tärkeiden asioiden kautta. Videokilpailussa halutaan mahdollistaa lapsen aktiivinen osallistuminen suunnittelijoina ja sisällöntuottajina, aikuisten ohjauksessa.

Valmistelutyö alkoi alkusyksystä 2012. Projektipäällikkö Mari Vuorinen jalosti idean käytännön toimiksi, aikatauluksi ja erilaisiksi tiimirooleiksi sekä kokosi 3-5 hengen voimin toimineen tiimin. Mediakasvatuksellinen, viestinnällinen, kulttuurillinen ja sosiaalinen oppiminen olivat tavoitteina. Osallistuin itse kuntakontaktoijana työryhmään, muutoin roolini oli toimia projektipäällikön tukena tarvittaessa ja olla oleellisista asioita tietoinen raportoidakseni hallitukseen. Tämä projekti kuului yhteiskuntalohkoon eli COM (Community) -pestin alle ja olin siitä hallitusvastuullinen.

Projektille ei ollut esikuvaa tai toteutusohjeita valmiina. Tiimi synnytti projektipäällikön johdolla kokonaisuuden alusta alkaen itse. Esimerkiksi lasten ja aikuisten innostumaan saaminen ja kuvaus- ja julkaisulupien saamiset olivat tärkeitä kohtia.

Tarttuvatko kalat koukkuun?

Kilpailun suojelijana toiminut Ahaa Teatterin näyttelijä Jukka Väinölä toteaa nettisivullamme tervehdyksessään näin: ”Pirkanmaa on monimuotoinen alue, jossa on suuria kaupunkeja, merkittävää teollisuutta, kaunista maalaismaisemaa, suuria järviä ja Suomen upeimmat soraharjut. Näistä lähtökohdista on hienoa lähteä tekemään omaa videota omasta ympäristöstään.”

Tieto kilpailusta suunniteltiin tavoittavan yleisönsä sekä median (lehtijutut, minunpirkanmaani.fi-sivusto, facebook-ryhmä) että kuntiin kohdistettavan suoramarkkinoinnin kautta. Kisa sai myönteisen vastaanoton kaikissa seitsemässä kontaktoidussa kunnassa. Kuntien vastaavat välittivät viestiä perhepäivähoitajille, päiväkodeille ja alakouluille, jotka tekivät päätökset mukaan lähtemisestä itsenäisesti.

Meidän tehtävämme oli tässä kohtaa tiedottaa myös mediaa ja odottaa, kuinka kohderyhmässä ´koho alkaa nykiä´. Jännitimme saammeko videoita – onko aihe liian vaikea ja abstrakti, onko videoiden kuvaamisen ja palautuslootaan lataamisen tekniikka este kuvaamiselle, ovatko kilpailun nettisivu ja antamamme linkkivinkit avuksi ideoinnissa?

Minun Pirkanmaani -videokilpailun yhteistyökumppaneiksi saapuivat All Bright! Tampere, Mediakasvatusseura, Ahaa Teatteri, Ilves ry, Reinokauppa ja Valtteri Auvinen Productions. Kiitos!

 

Jenni leikittää lapsia tilaisuuden aluksi. Kamarin ulkopuolisen puheenvuoron piti kilpailun suojelija, näyttelijä Jukka Väinölä Ahaa Teatterista.

Kilpailu päättyi julkistamistilaisuuteen toukokuussa

Kisaprosessi kesti noin yhdeksän kuukautta. Tavoitteemme täyttyivät. Kaksi päiväkotia tarttui kilpailukutsuun. Vihdoin Ideaparkin kokoustilassa koitti juhlava ja jännittävä ensi-esitysten hetki yli 70 osallistuneen kesken.
Videoista huomaa, että työtä on ryhmissä todella tehty. Kuvaaminen on vaatinut ideointia, suunnitelmallisuutta ja monen eri tahon mukanaoloa. Leikkimielisyys, huumori, arki, tutut paikat, itse tehdyt askartelut ja mukava meno välittyy molemmista videoista. Näimme ensi-esityksenä kaksi videota, jotka olivat tehneet Irjalan päiväkoti ja Lempäälän Pikku-Kuusiksen päiväkoti.

Kirjailija Tuula Kallioniemi lahjoitti kaikille kilpailuun osallistuneille lapsille signeeratut lastenkirjansa diplomin kanssa jaettavaksi. Kamarin kumppanin Tammerprintin tulostama diplomi kaikille kilpailuun osallistuneille oli pakattu hienoon punaiseen kartonkikansioon.

Näkyvyyttä projekti sai erityisesti Pirkanmaan Lehtitalon julkaisemilla ilmoituksilla SuurTampere-lehdessä. Kumppanimme Ravintola.fi oli mukana päätöstilaisuudessa tarjoamalla jäätelöpallot ja ilmapallot ruokailemaan saapuneille lapsille.
Lasten ja päiväkotien työntekijöiden tunnelmia näet oheisista kuvista.

 

Mari ja  Heidi jakoivat diplomit ja palkintokirjat. Jokainen kirja on kirjat lahjoittaneen kirjailija Tuula Kallioniemen signeeraama. Jokaisessa kirjassa on myös kiitostarra osallistujan nimellä. Muut kuin paikalla olleet saivat samanlaiset paketit päiväkodintätien mukana terveisinä. Päiväkotien henkilökunnan innostuminen mahdollisti kilpailun toteutumisen. Myös lasten vanhemmat olivat mukana tekemässä videoita. Kiitos kaikille heittäytymisestä!

Yhteenveto

Entä miten projektipäällikkö koki projektin? Toivoin Maria kertomaan kolme asiaa, joita tämä kilpailuprojekti sai hänet ajattelemaan tai jopa yllättymään:

– Lapsien monipuolinen osaaminen ja ymmärrys nykytekniikasta sekä myös heidän kiinnostuksensa mediaa kohtaan herätti ajatuksia siitä, miten nykyajan lapset ovat kehittyneet tietoyhteiskunnassa – kuinka heillä on jo hyvin nuorena erinomaiset valmiudet tuottaa ja kehittää teknologispainotteista materiaalia aikaisempiin sukupolviin verraten, Mari kertoo.

Mari näkee kodin, lasten ja päiväkotien ja koulujen vuoropuhelun tärkeänä: – Myös aikuisten sitoutuneisuus ja halukkuus tehdä yhteistä projektia yllätti osaltaan suurestikin. Tosin nämä tekijät kertovat osaltaan myös siitä, miten tärkeää on jatkossa saada kodin, päiväkodin sekä lasten ja vanhempien välille heitä yhdistäviä projekteja tai yhteistä tekemistä, sillä tämä jos mikä vahvistaa lapsen asuinpiirin ja elinympäristön tukevan verkoston kehittymistä, jossa lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä tulevaisuuden tasapainoiseksi tekijäksi.

– Päiväkotien näkökulmasta tärkeäksi tekijäksi nousi myös ohjaajien ammatillinen kehittyminen ja kasvu, koska moni päiväkodin työntekijä joutui projektin aikana menemään selkeästi pois omalta mukavuusalueeltaan. Tämä tekijä oli projektissa mukana olleille aikuisille erityisen palkitsevaa ja antoisaa, jolloin uusiin asioihin tarttuminen toteutui helposti hauskan sekä myös antoisan videoprojektin avulla.

Mieleenpainuvimpana tekijänä oli erityisesti ilo, tarmokkuus ja into millä voimalla tätä projektia tuli tehtyä kaikkien sidosryhmien sekä myös päiväkotien henkilökunnan ja lasten kanssa. Oli ilo tehdä aiheesta kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden ja päiväkotien kanssa tätä projektia! Mari kuittaa.

Nettiin, telkkariin.. Entä jatko?

Tulossa on vielä kaikelle kansalle julkistus! Netti- ja tv-ensi-ilta on kesäkuun alussa. Videot julkistetaan monessa kanavassa. Wave 100 -paikallistv julkaisee kilpailun videot nettitv:ssä Harrastustoimintaa Pirkanmaalla -osiossa. TV:ssä Wave100 on kanavapaikalla 25.

Linkit videoihin löytyvät kamarimme julkisella ja kilpailun omalla Facebook-sivullamme sekä minunpirkanmaani.fi -nettisivustolta.

Projektin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneilla tiimiläisillä oli innokas, uutta luova, täsmällinen ja sinnikäs ote uuteen, haastavaan, pitkään ja isoon projektiin. Kiitos rohkeudesta! Kaikissa, mutta erityisesti tällaisissä itse synnytetyissä projekteissa on opin kirjaaminen ja sen eteenpäin jakaminen mahdollista jatkoa ajatellen tärkeää. Odotan mielenkiinnolla loppuraporttia ja projektipäällikön & tiiminsä kokemuksia ja näkemyksiä projektin kulusta, onnistumisista, haastavista kohdista ja kehittämisideoista.

Saako kilpailu jatkoa tässä tai jossakin muussa muodossa tämän lanseerauksen jälkeen? Sen päättävät seuraavan vuoden tekijät. Innostuksen ilmaisuja projektipäällikkö on saanut ja otamme toki niitä vastaan muutoinkin.

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin puolesta toivon päiväkotien, koulujen ja perheiden videoharrastamisen jatkuvan. Kesä tuo uusia kuvausaiheita.

Lapsiin ja lapsiperheisiin suuntaavat yhteiskunnalliset projektimme jatkuvat paikallisella Leikin riemua -käytettyjen lelujen keräyksellä huhti-marraskuun ja vuosittaisella, kansallisella Joulupuu-projektilla loka-joulukuussa.

Kiitos kaikille osallistuneille Minun Pirkanmaani -videokilpailuprojektista!

Tekijätiimiä juhlan jälkeen: Jenni Ahlstedt juonsi,
Mirel Sild valmisteli ja hoiti käytännön asioita,
Juha Tyrni vastasi nettisivun rakentamisesta,
Heidi Vartiainen teki logon ja graafiset materiaalit ja
Mari Vuorinen johti projektia. Kiitokset!
 

pst! Tämän idean saa kopioida muuallekin maahan.

Katja Myyryläinen
yhteiskuntalohkon johtaja 2013
Pirkanmaan Nuorkauppakamari PINKK