Six steps: PINKK Strategy, part III

Miksi olemme olemassa ja mitä tavoittelemme?

Miksi missio, eli olemassaolon tarkoitus, on niin vaikeaa pukea sanoiksi?

Kamarimme strategiatyö on taas edennyt. Toukokuun alussa porukkamme kokoontui Wayne’s Coffeen alakerran oikein viihtyisään neukkariin työstämään strategiaa eteenpäin Ullan kanssa. Ulla toimii tänä vuonna alueen B:n aluekoulutuspäällikkönä, tulee Riihimäen kamarista ja on siis meidän strategia-kouluttaja. Tavoitteet päivälle olivat kovat koko ryhmällä, haluttiin päästä eteenpäin ja saada jotain konkreettista aikaiseksi. Kuuden tunnin sessio olikin “mehuja vievä” ja nytkin ajatukset ovat vielä vähän jäsentymättä. Onneksi muistiinpanoja tehtiin usean hengen voimin koko päivän ajan, joten kyllä näistä yhteenvetona saadaan paljonkin irti.

PINKK Strategiatyöryhmä

Itselläni strateginen ajattelu ja kamaristrategian työstäminen saivat valtaisan potkun eteenpäin Strategia!-koulutuksesta 17.-19.5. Siellä vajaa 100 nuorkauppakamarilaista työsti Lahden kamarin strategiaa tällä samalla työkalulla. Työtä teimme noin 10 hengen ryhmissä tiukalla aikataululla koko viikonlopun ajan. Kurkkaa tunnelmakuvia!

Mission kirkastaminen 

Missio on tarkoitus, syy olemassaoloon, rooli yhteiskunnassa. Lähdimme pohtimaan missiota heittelemällä ajatuksia ilmaan siitä, miksi olemme mukana PINKK:n toiminnassa, mikä on se tärkein juttu. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat samanhenkiset ihmiset, mahdollisuudet, aikuisiän paras harrastus, rikastaminen, merkityksellisyys, ovien avaaminen, kehittyminen.

Ja sitten tultiinkin siihen ongelmaan, että miten näistä muodostetaan SE lause, mikä kuvaa kamarimme tarkoitusta! Asioiden tiivistäminen yhteen kuvaavaan lauseeseen on vaikeaa. Miten siitä saa sellaisen, että se henkii meidän ilmapiiriä, kuvaa nuorkauppakamaritoimintaa, on ymmärrettävä ja helppo. Missiolauseen kirkastaminen on vielä ryhmällä työn alla.

Strategia!-koulutuksessa mission tekeminen avautui vielä vähän pidemmälle. Missio ei voi olla vain olemista, ja siitä on löydyttävä se vastaus kysymykseen “Miksi?”. Miksi esimerkiksi kehitämme yksilöitä?

Kriittiset menestystekijät ja tavoitteet

Kriittiset menestystekijät
SNKK (Suomen Nuorkauppakamarit) on listannut kriittisiä menestystekijöitä kamaritoimintaan, näistä piti valita meidän kamarin kannalta ne kriittisimmät. Tulimme tähän tulokseen (satunnaisessa järjestyksessä):
1) Talous
2) Jäsenistö (sis. jäsenhankinnan, kummintoiminnan)
3) Yksilön kehittyminen (koulutustoiminta)
4) Verkostot (paikalliset, alueelliset, NKK, kansainväliset)
5) Projektit
6) Kamaritoiminta (paikallinen, tapahtumat)

Näitä tekijöitä mietimme syy-seuraus suhteen kautta, verraten jokaista toisiinsa. Tulokseksi saimme, että voimakkain syytekijä meillä on jäsenistö ja kaiken lopputuloksena on yksilön kehittyminen. Muut neljä ovat keskivahvoja syytekijöitä. Eli esimerkiksi projektien tekeminen tai verkostojen luominen johtaa siihen, että yksilö kehittyy.

Kouluttajamme Ulla Vilkman ja menestystekijät

Tavoitteet
Jokaiselle yllä mainitulle kriittiselle menestystekijälle asetimme tavoitteet. Missä olemme vuonna 2017. Mikä on se ihannetila. Nyt sai vähän haaveilla ja ajatella suuriakin.

TALOUS
·    Kamarillamme on tuottoisaa sijoitustoimintaa.
·    Pystymme tukemaan jäsenistöä rahallisesti kokouksiin osallistumisessa.
·    Kamarin kassassa on olemassa puskuri.

JÄSENISTÖ
·    Meillä on 70 jäsentä ja siten 5 ääntä kansallisesti.
·    Kamarin jäsenistö koostuu tasapuolisesti “kantakunnissa” asuvista ja yli 50% jäsenistä asuu Tampereen ulkopuolella.
·    Jäsenistömme on aktiivista ja pidämme jäseninä vain aktiiviset henkilöt.

YKSILÖN KEHITTYMINEN (KOULUTUSTOIMINTA)
·    Tajoamme laadukasta, sisältörikasta ja tarpeita vastaavaa koulutusta jäsenistölle.
·    Koulutuksemme ovat tuotteistettuja ja myymme niitä ulospäin
·    Jäsenemme kokevat kehittyvänsä kamaritoiminnan ansiosta.
·    Jäsenemme luovat JC-uria suunnitelmallisesti.

VERKOSTOT
·    Kumppanimme ovat vastuullisia ja taloudellisesti hyvinvoivia.
·    Verkostomme tarjoaa hyötyjä jäsenistölle.
·    Kamarillamme on aktiiviset ja toimivat suhteet kuntiin ja muihin oleellisiin järjestöihin alueellamme.
·    Meillä on erinomaiset yhteistyösuhteet muihin kamareihin, alueen organisaatioon ja keskusliittoon.

PROJEKTIT
·    Olemme määritelleet toteutettavat projektityypit ja projektit vuosisuunnitelmassa.
·    Kamarillamme on kansallinen rahaprojekti, jota voimme halutessamme toistaa.
·    Meillä on tuotteistettu ja kehitetty projekti, jonka voimme myydä.

KAMARITOIMINTA
·    Olemme säilyttäneet kamaritoiminnassa 100% tehokkuusohjelman kultatason.
·    Olemme alueen, Suomen ja Euroopan paras kamari.
·    Teemme tasalaatuista huipputoimintaa jatkuvasti.

Tästä ponnistetaan taas eteenpäin.
Ryhmä kirkastaa parhaillaan missio-lausetta ja pureskelee päivän antia. Työ jatkuu kesäkuussa kamarimme hallitusakatemiassa sekä strategiaryhmän tapaamisessa. Kesän aikana kirjoittelemme strategiaa paperille ja syksyllä sitten pitäisi olla valmista. Ja siitähän se varsinainen työ sitten vasta alkaa. Strategia tulee näkymään ensi vuoden toimintasuunnitelmassa ja se ohjaa valintojamme kaikessa toiminnassa.

Jos sinulla pinkkiläinen on mitä tahansa mielessä strategiaan liittyen, otathan rohkeasti yhteyttä!

Strategia on johtamista.
Strategia on valintoja.


Sanna Heiskanen
Varapuheenjohtaja 2013