Pienestä nuorkauppakamarikin ponnistaa!

Pienten nuorkauppakamarien toiminta ja sen rakentaminen herättää aika ajoin keskustelua nuorkauppakamarilaisten joukossa. Välistä luetaan sääntöjä ja strategiaa. Välistä mietitään jäsenten jaksamista. Toisinaan pohdiskellaan toiminnan laatua. Mielessä pyörii koko järjestön jäsenkehitys ja toisaalta nykyajan ihmisten osallistumistottumukset järjestötoimintaan.  Kaikki nämä ovat ihan perusteltuja ja hyviä näkökulmia. Tämän keskustelun myötä tähytään usein jäsenmäärän kasvattamista. Olen samaa mieltä, että jäsenmäärä täytyy olla koko ajan takaraivossa ajatuksena. Jäsenmäärän vahvistamisen lisäksi jäsenmäärältään pienen ja miksei suurenkin nuorkauppakamarin toiminnan vahvistaminen edellyttää mielestäni myös muita toimenpiteitä ja ajatuksia. Olen toiminut tämän vuoden Muuramen Seudun Nuorkauppakamarin puheenjohtajana. Seuraavassa ajatuksiani, joita minulla on herännyt 14 jäsenisessä nuorkauppakamarissa toimimisen myötä.

Missä mielessä pieni? Pienen jäsenmäärän kamari ≠ Pienen toiminnan kamari
Jäsenmäärältään iso nuorkauppakamari saattaa tehdä pientä toimintaa. Jäsenmäärältään pieni kamari voi tehdä isoa toimintaa. Jäsenmäärän pohjalta on kuitenkin harkittava miten toimintansa organisoi. Pienet yritykset toimivat hiukan eri tavalla kuin suuret yritykset. Ihan samankaltaisesti pienen nuorkauppakamarin on organisoitava tekemisensä eri tavoin kuin suuren kamarin. Pienen joukon ihmisiä iso työmäärä saattaa huonosti jaettuna väsyttää tai hyvin jaettuna innostaa. Toisaalta isolle määrälle ihmisiä pieni tekemisen määrä voi olla turhauttavaa tai olla sopiva määrä.

Yhteistyökumppanien kuten yritysten, muiden järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa toimiessa isojakin juttuja voi rakentaa ihan muutamankin jäsenen voimin. Tällöin todella verkostoidutaan ja opetellaan johtamisen ja koordinoinnin taitoa verkostoissa! Tällöin voi todella päästä oppimaan nuorkauppakamaritoimintaa parhaimmillaan. Muuramessa Päivä johtajana –tempaus toteutettiin vahvasti yhteistyökumppanijärjestöjen ja koulujen kanssa. Tämän myötä iso toteutus voitiin viedä lävitse ilman, että tästä tuli millekään taholle isoa ponnistusta.

Ota ilo irti pienen jäsenmäärän eduista!
Pienessä nuorkauppakamarissa pystyt aidosti tuntemaan kaikki jäsenet ja olemaan henkilökohtaisesti yhteyksissä näihin kaikkiin jäseniin. Pystytte halutessanne ketterästi luomaan uusia juttuja. Tätä hyötyä kannattaa aidosti hyödyntää.

Toiminta on tekoja tekojen perään.
Toiminta on yksinkertaisesti tekoja tekojen perään. Jotta nuorkauppakamarissasi on toimintaa, niin tekoja on tehtävä tekojen perään. On mukava puhua ja jutella tekemisestä: ”Pitäis meidän jotain tehdä”.  Tekojen myötä toiminta vasta syntyy. ”Soitin sinne yritykseen ja kysyin, että voisivatko he olla mukana tässä tapahtumassa.” ”Kirjoitin tiedotteen tapahtumastamme ja lähetin sen paikallislehteen.” Väitän, että nuorkauppakamarin toiminnan määrä ja laatu riippuu paljon siitä, millainen tekemisen kulttuuri nuorkauppakamarissa on eli tehdäänkö asioita vai puhutaanko vain tekemisestä. Omalla esimerkilläsi voit muuttaa tätä. Tartu tekemiseen ja tee tekoja!

Tunne ympäristösi!
Vahvinta nuorkauppakamari toimintaa rakennat paikallisesti, kun laitat kätesi ja korvasi paikalliseen saveen ja rakennat hyvän ymmärryksen, mikä on nuorkauppakamarisi toiminta-alueella keskeiset kiinnostuksen kohteet ja haasteet. Keskustele, kuuntele, keskustele ja kuuntele! Parhaiten onnistuvat ideoiden toteutukset, jotka liittyvät hyvin paikkakuntasi ja alueesi tarpeisiin, toiveisiin ja haasteisiin. Tällöin löydät helposti yhteistyökumppanit ja hankkeistanne kiinnostuneet tahot.

Olet siellä missä olet.
Olet rakentamassa nuorkauppakamarianne siitä tilanteesta missä se juuri nyt on. Et siitä tilanteesta ”miten asiat ennen olivat”, etkä siitä tilanteesta ”miten toisella nuorkauppakamarilla asiat on” ja et myöskään tilanteesta ”miten tulevaisuudessa pitäisi olla”. Olet rakentamassa toimintaa paikkakunnallasi, jolla olet. Et millään toisella talousalueella tai toimintaympäristössä. Rakenna toimintaa eteenpäin kohti tulevaisuutta juuri siitä tilanteesta, joka on käsissä juuri nyt ja niiden ihmisten kanssa, jotka ovat nyt kamarissasi jäseninä ja yhteistyötahoilla kontakteina.
 
Opi toisilta, mutta älä ulkoista vastuutasi
Kun seuraa muiden nuorkauppakamarien toimintaa, niin tulee hetkiä, kun miettii ”Voi kun meilläkin olisi tuollaista. Voi kun mekin toimisimme noin”. Voit oppia toisilta, mutta älä yritä työntää omaa vastuutasi nuorkauppakamarinne eteenpäin viennistä toisille nuorkauppakamareille. Sinun oppimiskokemuksesi on omissa käsissäsi. Seuraa toisia rinnalla kulkijoita ja kuuntele miten he ovat onnistuneet. Mutta älä hyppää toisten syliin silloin kun tuntuu, että tämä oma homma ei meinaa sujua. Olet esimerkki myös ympäristölle. Onnistuessasi näytät myös ympäristölle esimerkkiä, miten onnistumisia voidaan rakentaa teidän paikkakunnallanne.

Nauti!
Omasta puheenjohtajavuodestani Muuramen Seudun nuorkauppakamarissa on jäljellä neljännes. Vuosi on ollut mielenkiintoinen ja antanut paljon kokemuksia ja näkemyksiä jäsenmäärältään pienten nuorkauppakamarien toiminnan rakentamisesta. Olemme Muuramen Seudun nuorkauppakamarina tehneet tänä vuonna erityisen paljon uusia avauksia kuten Päivä johtajana –tempauksen, Rock saapuu Muurameen –tapahtuman ja Oktoberfest ja possujuhlat –tapahtuman. Perinteisempinä tapahtumina olemme rakentaneet Muuramen markkinat, JC SM Golf tapahtuman ja Joulupuu –keräyksen. Tämä määrä tekemistä ja tapahtumia on 14 henkiselle jäsenistölle täysin riittävästi. Tärkeää tekemisessä on ollut, että tätä on toteutettu merkittävästi yhteistyöjärjestöjen, yritysten ja organisaatioiden kanssa kuten esim. kunnan ja koulujen kanssa.  Lisäksi seuralaiset ovat keskeinen voimavaramme. Olen puheenjohtajana aidosti ylpeä jäsenistöstämme ja tehdystä yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Lisäksi arvostan paljon nuorkauppakamarimme ns. ”aktiivisten jäsenten” perinnettä.  Edellytämme jokaiselta jäseneltä siis edes jonkin verran osallistumista vuoden mittaan kamarin toimintaan. Vaikka tämä on vaativa haaste joissakin elämäntilanteissa kaikille jäsenille, niin tämä asenne rakentaa ja ylläpitää vahvaa kamaria. Nyt loppuvuodesta meidän on aika nauttia työmme tuloksista ja viettää yhteisiä hetkiä. Nautiskellaan nuorkauppakamaritoiminnasta!

Niina Hämäläinen
Puheenjohtaja 2013
Muuramen Seudun nuorkauppakamari