Menestymisen nälkä

Tänään googlailin aamun aluksi, miten menestystä on määritelty. Menestys on tavoitteiden onnistunutta saavuttamista. Näin asian määrittelee Wikipedia.   Liike-elämässä menestyksellä tarkoitetaan taloudellista menestystä, mikä taas tarkoittaa lähes samaa kuin kilpailukyky. Yhtiöiden menestys markkinoilla on viime kädessä kiinni asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä. Se edellyttää kyky ohjata kuluttajan valintaa ja saada aikaan nopeasti myyntiä.

Nuorkauppakamarissa sen sijaan menestystä ei mitata pelkästään taloudellisella onnistumisella. Kuitenkaan et voi tunnistaa, missä menestyt, ellet ensin ole tunnistanut, mitä tavoittelet. Jokaisen kamarilaisen, jokaisen kamarin, jokaisen kansallisen organisaation ja myös kansainvälisen kattojärjestön on tiedettävä mitä varten he täällä ovat, minkä reiän täyttävät ja mitä kohti he tavoittelevat. Siksi strategia on niin tärkeä. Hyvin laadittu strategia opastaa meidät kilpailukykyisille markkinoille.

  

Mitä tämä nuorkauppakamaritoiminnassa sitten tarkoittaa? Nuorkauppakamari on yhteiskunnallinen toimija. Meidän tavoitteenamme on vaikuttaa yhteiskuntaan niillä osa-alueilla, jotka kulloinkin paikkakunnallamme tai toiminta-alueellamme ovat tärkeitä. Vaikuttavien projektien aikaan saaminen ei ole ihan yksinkertaista. Otetaanpa esimerkiksi liiketoiminnan kehittäminen.

Jokainen yrittäjä ja yrityksen työntekijä on henkilökohtaisesti ja omalla panoksellaan vastuussa kilpailukyvyn kehittämisestä. Jokaisen yrityksen on ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja löydettävä järkevät kanavat asiakkaiden tavoittamiseen. Me voimme auttaa nuorkauppakamarina taitojen kehittämisessä. Voimme valmentaa strategisissa taidoissa, esiintymis- ja vaikuttamistaidoissa ja myyntitaidoissa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä.

Yrityksen ulkoisista toimintaedellytyksistä on myös huolehdittava. Tietyillä alueilla on luonnostaan syntynyt kasvuyrityksiä tai yrityskeskittymiä, joskus hämmästyttäviinkin paikkoihin. Miksi näin?

Yrittäjyysmyönteisyydellä ja asenteilla on tässä suuri merkitys, mutta myös sillä konkreettisella politiikalla, jota paikkakunnalla harjoitetaan. Päätöksenteossa vaikutukset yritystoimintaan on huomioitava. Myös esimerkiksi päivähoito- ja koulujärjestelmien toimivuus vaikuttaa merkittävästi yritysten kasvumahdollisuuksiin. Pelkkä yritystoiminnan kehittäminen ei siis riitä. On kehitettävä myös ympäröivää yhteisöä tukemaan yritysten kasvua. Tämä on nuorkauppakamaritoiminnalle ominaista. Me voimme yhdistää yhteiskunnan eri segmenttejä ja tehdä näin syvästi rakenteisiin vaikuttavaa toimintaa.

Jokaisella meillä on vastuu. Jokaista oikeutta kohti meillä on ainakin 10 velvollisuutta. Jokainen meistä on vastuussa siitä, että asuinympäristömme, työyhteisöt ja muu alueemme kehitys tukee kaikkien meidän menestymisen mahdollisuuksia. Vastuuta ei voi ulkoistaa. Nuorkauppakamaritoiminta voi yhdistää yhteiskunnan kolme peruspilaria: bisneksen, hallinnon ja yhteiskunnan. Näiden keskiöstä löydämme nuorkauppakamarin, joka vahvana toimijana vie aluetta kohti kestävän johtajuuden aikaa. Kohti aikaa, jossa tuloksia ei mitata neljännesvuosittain, vaan kvartaali tarkoittaa 25 vuotta. Aikaa, jossa henkilökohtainen kehittyminen ja oppiminen on meidän kaikkien intohimo.  Menestyminen lähtee Sinusta ja Minusta. Se lähtee jokaisesta meistä. Mitä Sinä voit tehdä oman menestymisesi rakentamiseksi?

Henna Väätäinen
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Kansallinen puheenjohtaja 2013