Kesäkuun PINKKiläinen Pyry Lehtimäki

KUKA?

Minusta on tulossa kovaa vauhtia pesunkestävä nuorkauppakamarilainen, ellen ole sitä jo!

MITÄ?

Työssäni kehitän digitaalisia palveluja sähköverkkoympäristöön Empowerilla. Olen suorittanut sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa ja minulla on myös Master of Science -tutkinto Uppsalan yliopistosta tuulivoimaprojektien parista.

MIKSI?

Olen valinnut alani, koska haluan kehittää mahdollisimman hyvää energiajärjestelmää ja olen kiinnostunut ohjelmistoilla ongelmien ratkomisesta.

JCI?

Hakeuduin nuorkauppakamariin vajaa kaksi vuotta sitten, koska halusin yhdistystoimintaan mukaan. Toimintaa olenkin saanut paljon, koska kuluvan vuoden 2019 olen ollut IND:inä, eli yksilölohkon johtajana, järjestämässä koulutuksia jäsenistölle. Tänä keväänä on järjestetty esimerkiksi muutos- ja etäjohtamiskoulutus, ja apunani on ollut aivan loistavia tekijöitä! Ihmiset ovatkin selkeästi nuorkauppakamaritoiminnan parhaita asioita.

MENNEISYYS?

Yksittäinen mieleenpainuvin muisto on ollut strategiakoulutus, jossa opeteltiin strategiatyökaluja Aurajoessa ankkurissa olleessa laivassa koko viikonlopun ajan aivan huipputyyppien kanssa!

TULEVAISUUS?

Aika näyttää mitä asioita kamaritoiminta tuo tullessaan ja minne vie mennessään. Aivan varmaa on se, että monipuolinen osaaminen asioista, joita en ole opiskellut tai joiden parissa en työskentele, karttuu ja hauskaa tulee olemaan!